Antebellum (2020) IMDb,国产磁力天堂BT最近中文字幕2021 bt天堂种子在线www

发布日期:2021年10月26日
当前所在页面: 首页 >产品检索
产品检索
  产品检索
  • 按产品分类
  • 按应用领域
  产品检索
  检索条件展开
  尺寸
  • 01005
  • 0201
  • 0402
  • 0603
  • 0805
  • 1206
  • 1210
  • 2010
  • 2512
  容量范围
   额定电压
   • 1000V
   • 300V
   • 400V
   • 500V
   • 600V
   • 800V
   介质材料
    偏差
    • ±0.5%
    • ±1%
    • ±10%
    • ±2%
    • ±20%
    • ±5%
    • ≤10mΩ
    • ≤20mΩ
    • ≤50mΩ
    • J
    • K
    • M
    端头材料
    • 0.0047Ω~1Ω
    • 0.3Ω~0.5Ω
    • 100KΩ~1MΩ
    • 100MΩ~500MΩ
    • 100Ω~500Ω
    • 10MΩ~20MΩ
    • 10Ω~100Ω
    • 10Ω~22Ω
    • 1KΩ~2KΩ
    • 1MΩ~10MΩ
    • 1MΩ~22MΩ
    • 1MΩ~50MΩ
    • 1Ω~100Ω
    • 1Ω~10Ω
    • 20MΩ~50MΩ
    • 22Ω~50Ω
    • 25KΩ~100KΩ
    • 2KΩ~5KΩ
    • 500MΩ~1GΩ
    • 500Ω~1KΩ
    • 50MΩ~100MΩ
    • 50Ω~120Ω
    • 5KΩ~1MΩ
    包装形式
     产品新闻
     更多